Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

obchodnik pro zahranici 


 
 

Co to je certifikace FSC?

 
 

FSC znamená Forest Stewardship Council. Česky "Rada pro správu lesa". Tato nezisková organizace podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit lesy na Zemi a minimalizovat nelegální těžbu dřeva. Pokud vidíme na výrobku logo FSC, můžeme si být jisti, že svým nákupem podporujeme šetrné lesní hospodaření k přírodě. Stále více výrobků obsahuje logo FSC, protože lidem stále více záleží na ekologii. Tiskárna H.R.G. nabízí tisk na FSC papír od roku 2011 jako jedna z prvních ofsetových tiskáren v Česku. 

 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Tiskoviny s FSC. Nejčastější dotazy.

 
 

Základní ideje - tři pilíře FSC

  1. FSC je ekologické - zajišťuje, že těžba dřeva a jiných nedřevních lesních produktů, zachovává lesní biodiverzitu, produktivitu a přírodní procesy.
  2. FSC je sociálně přínosné - pomáhá v dlouhodobějším horizontu využívat jeho výhody jak místním lidem, tak celé společnosti.
  3. FSC je ekonomicky životaschopné - strukturované a řízené s dostatečným ziskem, který nejde na úkor lesních zdrojů, ekosystému nebo dotčených místních komunit.

Kategorie materiálů, které mohou být použity ve výrobě FSC

  • FSC čistý materiál (FSC 100%) – je 100% FSC certifikovaný materiál, který pochází z FSC certifikovaného lesa nebo plantáže a který nebyl během zpracovatelského řetězce smíšen s materiálem jiné kategorie.

logo FSC 100%

  • FSC smíšený materiál (FSC Mix) – obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, materiálu z kontrolovaných zdrojů (FSC Controlled Wood) a/nebo recyklovaného materiálu. Dodává se s procentuálním nebo kreditním prohlášením.

logo FSC MIX

  • FSC recyklovaný materiál (FSC Recycled) – je FSC certifikovaný materiál vyrobený z recyklovaných zdrojů. Dodává se s procentuálním nebo kreditním prohlášením.

logo FSC REC

  • FSC kontrolované dřevo (FSC Controlled Wood) – je materiál, který nepochází z FSC certifikovaného lesa nebo plantáže, dodávaný s prohlášením FSC od dodavatele, který je zkontrolován akreditovanou certifikační firmou, že splňuje požadavky FSC kontrolovaného dřeva (podle FSC-STD-40-005 nebo FSC-STD-30-010).

Časté dotazy

Jak FSC certifikace vlastně vznikla? Kdo FSC založil?

Forest Stewardship Council (FSC) založili majitelé lesů, zástupci dřevařského průmyslu, dřevozpracovatelů, certifikačních firem, sociálních hnutí a ekologických organizací, jejichž cílem je podpora šetrného a současně prosperujícího lesního hospodaření.

V kolika zemích se FSC používá?

Podle standardů FSC se hospodaří v 81 zemích světa na celkové rozloze 181.514.680 ha lesa.

Na jak dlouho se certifikát FSC uděluje?

Certifikační společnost vydává podnikům certifikát FSC na období 5 let. Pro jeho získání musí podnik splnit veškeré relevantní požadavky standardů FSC, které jsou ověřovány při prvním certifikačním auditu. V následujících čtyřech letech je pak podnik podroben pravidelným dohledovým auditům, při kterých se ověřuje, zda je neustále v souladu s pravidly standardů FSC a zda jsou odstraněny případné neshody z minulých auditů.

Můžu dát logo FSC na tiskovinu i když nejsem certifikován?

To samozřejmě nejdeJ.

Kdo je certifikační orgán (CO)?

Organizace, která má akreditaci poskytovat FSC certifikační služby.

Co to je zpracovatelský řetězec (anglicky Chain of Custody - CoC)?

Je to cesta, kterou urazí surové materiály, zpracované materiály a výrobky z lesa (a/nebo recyklovaných zdrojů) ke spotřebiteli, včetně jednotlivých fází zpracování, přeměny, výroby a distribuce. Certifikace zpracovatelského řetězce je vyžadována u každého podniku, který chce vyrábět nebo prodávat FSC certifikovaný materiál/výrobky. Řetězec začíná nákupem dřeva od majitele lesa a může pokračovat například přes pily, obchodníky se dřevem, dřevozpracující podniky vyrábějící polotovary až k producentovi finálního výrobku. Podobně je to u výrobků z papíru. Každá fáze výroby musí být kontrolována a certifikována. Mezi podniky ve zpracovatelském řetězci tak kromě dřevozpracujících a nábytkářských firem patří i celulózky, papírny, velkoobchody s papírem, výrobci papírových obalů, ale i nakladatelství a tiskárny, kde se FSC papír používá.

Jak složité je získat FSC certifikát?

Není to úplně snadné, ale s pomocí externích poradců to zvládne každá středně velká společnost. Musí však před samotnou certifikací vytvořit a zavést vnitřní postupy, aby byla schopna zajistit splnění všech podmínek a požadavků FSC. Vnitřní předpis, tj. manuál, má sloužit všem zaměstnancům firmy.

Mohu použít FSC logo k propagačním účelům?

Ano, ale je nazýváno jako Propagační panel a logo musí obsahovat větu „Značka odpovědného lesnictví“. Propagační panel se používá všude tam, kde se podnik chce prezentovat certifikátem FSC. Jedná se o použití loga na webových stránkách, katalozích, cenících, fakturách, apod.

 
 

Kontakty

 

S certifikací FSC vám rádi pomohou:

Jan Gloser

Jan Gloser

Vedoucí obchodního oddělení a propagace
461 552 526, 728 847 264
jan.gloser@hrg.cz

Michal Kopecký

Michal Kopecký

obchodní zástupce
461 552 518, 607 681 184
michal.kopecky@hrg.cz