Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

 


 
 

Co to je certifikace FSC?

 
 

FSC znamená Forest Stewardship Council. Česky "Rada pro správu lesa". Tato nezisková organizace podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit lesy na Zemi a minimalizovat nelegální těžbu dřeva. Pokud vidíme na výrobku logo FSC, můžeme si být jisti, že svým nákupem podporujeme šetrné lesní hospodaření k přírodě. Stále více výrobků obsahuje logo FSC, protože lidem stále více záleží na ekologii. Tiskárna H.R.G. nabízí tisk na FSC papír od roku 2011 jako jedna z prvních ofsetových tiskáren v Česku. 

 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Tiskoviny s FSC. Nejčastější dotazy.

 
 

Základní ideje - tři pilíře FSC

  1. FSC je ekologické - zajišťuje, že těžba dřeva a jiných nedřevních lesních produktů, zachovává lesní biodiverzitu, produktivitu a přírodní procesy.
  2. FSC je sociálně přínosné - pomáhá v dlouhodobějším horizontu využívat jeho výhody jak místním lidem, tak celé společnosti.
  3. FSC je ekonomicky životaschopné - strukturované a řízené s dostatečným ziskem, který nejde na úkor lesních zdrojů, ekosystému nebo dotčených místních komunit.

Kategorie materiálů, které mohou být použity ve výrobě FSC

  • FSC čistý materiál (FSC 100%) – je 100% FSC certifikovaný materiál, který pochází z FSC certifikovaného lesa nebo plantáže a který nebyl během zpracovatelského řetězce smíšen s materiálem jiné kategorie.

logo FSC 100%

  • FSC smíšený materiál (FSC Mix) – obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, materiálu z kontrolovaných zdrojů (FSC Controlled Wood) a/nebo recyklovaného materiálu. Dodává se s procentuálním nebo kreditním prohlášením.

logo FSC MIX

  • FSC recyklovaný materiál (FSC Recycled) – je FSC certifikovaný materiál vyrobený z recyklovaných zdrojů. Dodává se s procentuálním nebo kreditním prohlášením.

logo FSC REC

  • FSC kontrolované dřevo (FSC Controlled Wood) – je materiál, který nepochází z FSC certifikovaného lesa nebo plantáže, dodávaný s prohlášením FSC od dodavatele, který je zkontrolován akreditovanou certifikační firmou, že splňuje požadavky FSC kontrolovaného dřeva (podle FSC-STD-40-005 nebo FSC-STD-30-010).

Časté dotazy

Jak FSC certifikace vlastně vznikla? Kdo FSC založil?

Forest Stewardship Council (FSC) založili majitelé lesů, zástupci dřevařského průmyslu, dřevozpracovatelů, certifikačních firem, sociálních hnutí a ekologických organizací, jejichž cílem je podpora šetrného a současně prosperujícího lesního hospodaření.

V kolika zemích se FSC používá?

Podle standardů FSC se hospodaří v 81 zemích světa na celkové rozloze 181.514.680 ha lesa.

Na jak dlouho se certifikát FSC uděluje?

Certifikační společnost vydává podnikům certifikát FSC na období 5 let. Pro jeho získání musí podnik splnit veškeré relevantní požadavky standardů FSC, které jsou ověřovány při prvním certifikačním auditu. V následujících čtyřech letech je pak podnik podroben pravidelným dohledovým auditům, při kterých se ověřuje, zda je neustále v souladu s pravidly standardů FSC a zda jsou odstraněny případné neshody z minulých auditů.

Můžu dát logo FSC na tiskovinu i když nejsem certifikován?

To samozřejmě nejdeJ.

Kdo je certifikační orgán (CO)?

Organizace, která má akreditaci poskytovat FSC certifikační služby.

Co to je zpracovatelský řetězec (anglicky Chain of Custody - CoC)?

Je to cesta, kterou urazí surové materiály, zpracované materiály a výrobky z lesa (a/nebo recyklovaných zdrojů) ke spotřebiteli, včetně jednotlivých fází zpracování, přeměny, výroby a distribuce. Certifikace zpracovatelského řetězce je vyžadována u každého podniku, který chce vyrábět nebo prodávat FSC certifikovaný materiál/výrobky. Řetězec začíná nákupem dřeva od majitele lesa a může pokračovat například přes pily, obchodníky se dřevem, dřevozpracující podniky vyrábějící polotovary až k producentovi finálního výrobku. Podobně je to u výrobků z papíru. Každá fáze výroby musí být kontrolována a certifikována. Mezi podniky ve zpracovatelském řetězci tak kromě dřevozpracujících a nábytkářských firem patří i celulózky, papírny, velkoobchody s papírem, výrobci papírových obalů, ale i nakladatelství a tiskárny, kde se FSC papír používá.

Jak složité je získat FSC certifikát?

Není to úplně snadné, ale s pomocí externích poradců to zvládne každá středně velká společnost. Musí však před samotnou certifikací vytvořit a zavést vnitřní postupy, aby byla schopna zajistit splnění všech podmínek a požadavků FSC. Vnitřní předpis, tj. manuál, má sloužit všem zaměstnancům firmy.

Mohu použít FSC logo k propagačním účelům?

Ano, ale je nazýváno jako Propagační panel a logo musí obsahovat větu „Značka odpovědného lesnictví“. Propagační panel se používá všude tam, kde se podnik chce prezentovat certifikátem FSC. Jedná se o použití loga na webových stránkách, katalozích, cenících, fakturách, apod.

 
 

Kontakty

 

S certifikací FSC vám rádi pomohou:

Jan Gloser

Jan Gloser

Vedoucí obchodního oddělení a propagace
461 552 526, 728 847 264
jan.gloser@hrg.cz

Michal Kopecký

Michal Kopecký

obchodní zástupce
461 552 518, 607 681 184
michal.kopecky@hrg.cz