Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

 


 
 

Firemní časopis, firemní noviny, klientské časopisy

 
 

Tištěné medium, které neztrácí na oblibě a naopak se objevuje u většího počtu firem. Potřeba sdělit informace, jak zaměstnancům, tak obchodním partnerům, je v této překotné době veliká. Po velkém propadu s nástupem internetu a mobilů zaznamenávají časopisy a noviny v poslední době nový restart. Důvod je prostý. Všichni jsme přehlceni digitálním světem, který nás stále více obklopuje. Chceme si odpočinout od svého pracovního notebooku nebo mobilního telefonu. Stále častěji proto volíme klasický tištěný produkt.

Firemní časopis nebo klientské noviny mohou přinášet informace, které obsahově překračují samotnou firmu. Tyto časopisy mohou ukazovat trendy v oboru, názory zajímavých osobností, nebo se mohou věnovat volnočasovým tématům jako je cestování, umění nebo sport.

 

 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.

 
 

Fotogalerie

 
 
 

 

Bublinky - firemní časopis českého výrobce vířivek USSPA získal Cenu České marketingové společnosti a zabodoval v oborových soutěžích. Časopis vzniká čistě v interní režii firmy od roku 2002. Časopis dokonce obdržel prestižní cenu České marketingové společnosti v rámci soutěže Fénix Content Marketing. Letošní cenu získalo vydání publikované v prosinci 2020 v nákladu 4 800 kusů, které mělo rekordní počet stran, nový formát i materiál, vylepšenou grafiku a nové rubriky. Toto vydání bylo dosud nejúspěšnější i co do účasti prémiových značek, které jej zařadily do svého marketingového portfolia jako vhodný nástroj komunikace s vybranou cílovou skupinou. „U Bublinek si zakládáme na vizuální stránce, fotografiích a původním obsahu – žádné instantní články vytvořené externí agenturou. Přirozená autenticita se v nich projevuje i netradičními formáty článků. Bublinky otevírají dveře do srdce firmy, ukazují její život a lidskou stránku společnosti. Časopis prezentuje hodnoty firmy v praxi, ukazuje přesah značky a širší souvislosti.” shrnuje ředitelka společnosti USSPA Kateřina Kadlecová.

Časopis F - „V druhé polovině července 2019 jsme stáli u zrodu zbrusu nového časopisu F - společnosti Fedrigoni – italského výrobce grafických papírů, skládačkových lepenek, natíraných luxusních kříd a mnoha dalších materiálů pro polygrafický průmysl. Celý magazín provázejí různé materiály a tiskové techniky. Byl to oříšek nejen pro tiskaře a knihaře, ale i pro celou předtiskovou přípravu a technology. Trochu víc to bolelo, ale nakonec vše skvěle dopadlo.“ Jan Gloser, vedoucí obchodního oddělení tiskárny H.R.G. Litomyšl.

 

Nejčastější dotazy

 
 

Jaký je rozdíl mezi firemním a klientským časopisem? Jaký je rozdíl mezi časopisem a novinami?

Rozdíl je v cílové skupině, pro kterou je časopis primárně určen. Pokud firma cílí na své zákazníky, ať už stávající nebo potencionální, hovoříme o klientském časopisu. Naproti tomu firma, která chce oslovit nebo informovat své vlastní zaměstnance (má jich tisíce), vydává firemní časopis nebo noviny. Rozdíl mezi časopisem a novinami je čistě technický. O časopisu hovoříme nejčastěji, pokud použijeme při dokončujícím zpracování některou knižní vazbu. Většinou je to vazba lepená nebo šitá. Jednoduše časopis vypadá lépe než noviny. Naproti tomu firemní nebo klientské noviny jsou převážně vyráběny ve větších nákladech a co nejlevněji. Použije se nižší gramáž nenatíraného papíru, větší formát a ve většině případů se nepoužije žádná knihařská vazba. Samozřejmě jde to i jinak. Nové designové trendy stírají rozdíly. Design a kreativita lidí totiž nemají hranice:-).

K jakému účelu firemní časopisy slouží? Proč jsou tak populární?

Firemní časopis může mít čistě informativní, vzdělávací nebo zábavnou formu, respektive obsah. Firemní magazín se zároveň může stát vyhledávaným zpestřením v daném oboru. Například firemní časopis Bublinky českého výrobce vířivek USSPA se postupem času stal ikonou mezi lifestylovými časopisy. Už to není „jen“ klientský časopis, ale jeho ambice i zásah jdou dál. Časopis dokázal oslovit i jiné čtenáře, než jen zákazníky této společnosti. 

Kdo firemní/klientský časopis nebo noviny vydává?

Firemní časopis vydává přímo konkrétní společnost. Redakční činnost může mít firma buď svou interní, nebo si může redakční práce zadat profesionální externí redakci/agentuře. Firemní časopisy, magazíny a noviny jsou periodické tiskoviny vydávané konkrétní společností, která chce oslovit své stávající nebo budoucí zákazníky. Grafická úprava nejčastěji kopíruje firemní design. Časopis by měl vycházet nejméně jednou v roce. Firemní magazín může, ale také nemusí být registrován. Pokud je registrován, dostane ISSN kód.

Co je ISSN a k čemu slouží?

ISSN (International Standard Serial Number) je číselná kombinace, kterou se identifikuje dané periodikum. Kódy ISSN jsou uloženy v databázi mezinárodního registru. ISSN používají instituce knihoven pro katalogizaci časopisů a magazínů a slouží pro vygenerování čárového kódu.

V jakém nákladu se nejčastěji tiskne firemní/klientský časopis/noviny?

Náklad firemního tisku není nijak definován, takže může být vydáván v počtu několika kusů, nebo vychází v řádech tisíce kusů. Dle nákladu se pak rozhoduje, jaká tisková technika bude použita pro výrobu. Ofsetový tisk je používán u nákladů, které přesahují tisícové náklady, oproti tomu digitální tisk se využívá v menších nákladech v řádech stovek kusů. Firemní nebo klientské noviny jsou pak většinou tištěny ve velkých, až desetitisícových nákladech.

Musí mít tyto klientské tiskoviny tiráž?

Tiráž by měla mít každá periodická tiskovina. Údaje v ní uvedené jsou informace jako název, četnost (periodicita), označení mutace, místo vydání, číslo a datum vydání, evidenční číslo ISSN periodického tisku. Případně pak redakce, jazykové korektury, překlady, grafik, fotograf a tiskárna.

Jak a kdo připravuje data na klientský magazín?

Tisková data se připravují zcela totožně jako pro ostatní časopisy a magazíny. Často si připravuje data k tisku přímo firemní zákazník, resp. jeho marketingové oddělení, a my jako odborný garant data zkontrolujeme, popř. upravíme. Druhý způsob je, že společnost má externí profesionální firmu na DTP práce a ti pak sází i magazín. Naše tiskárna nabízí kompletní výrobu firemního nebo klientského časopisu včetně designu a sazby, které nabízíme pod službou DTP práce. Klientovi zajistíme grafické návrhy, sazbu, tisk a kompletní dokončující zpracování včetně rozesílky dle rozdělovníku na dané adresy.

Do jaké soutěže mohu svůj klientský/firemní magazín přihlásit?

Firemní časopisy mají také své soutěže, ve kterých se naši klienti pravidelně umísťují na předních pozicích. Zlatý středník a Fénix jsou prestižní soutěže, kde lze poměřit síly mezi vaším firemním tištěným médiem a médiem jiných firem.

V jaké časové periodicitě klientské časopisy vycházejí?

Firemní časopisy mají i různou periodicitu. Mohou byt měsíčníky, čtvrtletníky nebo občasníky.

 
 

Kontakty

 

S tiskem firemních časopisů vám rádi pomohou:

Kristýna Klementová

Kristýna Klementová

obchodní zástupkyně
461 552 530, 724 723 090
kristyna.klementova@hrg.cz

Robin Smrček

Robin Smrček

obchodní zástupce
461 552 525, 606 603 451
robin.smrcek@hrg.cz