V případě zájmu o práci, kontaktujte Ivanu Tupcovou: ivana.tupcova@hrg.cz

 

 

Naše pracovní filozofie:

 

Když neznáš - naučíme Tě...

Když nerozumiš - vysvětlíme Ti...

Když nemůžeš - pomůžeme Ti...

Když nechceš - rozejdeme se... 

( Tomáš Baťa )

 

Vážíme si našich pracovníků, naši zaměstnanci jsou naším největším kapitálem!

Snažíme se vytvářet příjemné pracovní prostředí, abychom se všichni v HRG cítili dobře.

 

 

 


 
 

Periodický tisk

 
 

Periodický tisk. Tisk časopisů, zpravodajů a novin.

Pro každou ofsetovou i digitální tiskárnu je výroba časopisů opakující se radost. Při každodenním boji na polygrafickém trhu o tiskové zakázky ad hoc je pravidelný tisk nebo jakékoliv tiskové periodikum snem každého tiskaře. Časopisy, noviny, zpravodaje, které vycházejí měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně, se ve výrobě dobře plánují. Tiskárna může papír objednat u svých dodavatelů v časovém předstihu. Díky tomu jsme pak schopni zákazníkům nabídnout výhodné ceny. Ne zřídka, jde o nejlevnější tiskovinu, kterou klient u nás tiskne.

 
 

Časté dotazy

 
 

Kdo obecní periodikum, městský zpravodaj nejvíce vydává?

Jsou to územní samosprávné celky (obec, kraj, hl. město Praha, popř. jednotlivé městské části), které mají možnost vydávat periodický tisk. Jeho vydávání reguluje tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb.).

Co to je periodický tisk?

Definice periodického tisku je obsažena v tiskovém zákoně, který upravuje pravidla, jak má tiskovina vypadat a jak často časopis nebo noviny vycházejí. Tiskový zákon zmiňuje, že periodický tisk jsou tiskoviny jako noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.

Jak se ověřují náklady časopisů a novin?

Náklady periodického tisku jsou pravidelně zveřejňovány minimálně jednou měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc. Musíme rozlišovat tzv. neověřená a ověřená data. V části Neověřená data jsou uvedeny náklady tisku, které byly zveřejněny, ale dosud nejsou ověřeny. V části Ověřená data jsou náklady tisku, které byly již ověřeny. Ověřování nákladů se provádí 2x ročně. Ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí. Ověřování nákladu tisku probíhá v České republice od roku 1993. Toto organizačně a metodicky zajišťuje Unie vydavatelů. Od 1. ledna 1997 zajišťuje zveřejňování a ověřování nákladů tisku v plném rozsahu společnost ABC ČR (Kancelář ověřování nákladu tisku. Více na www.abccr.cz).

Co je to tiráž a jaké má náležitosti?

Tiráž, impressum, povinné údaje jsou náležitosti, které musí obsahovat každá periodická publikace jako je obecní nebo městský zpravodaj. V současnosti jsou povinné údaje přesně specifikovány v tiskovém zákoně. Povinné údaje se uvádějí následující: název periodického tisku, četnost (periodicita) jeho vydávání, označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem.

Jak se připravují data na periodický tisk?

Data k tisku se připravují stejně jako pro každé jiné tiskoviny. Problém je pouze v termínu. Díky předem daným termínům vydání, je nutné, aby zadavatel připravil a odevzdal tiskárně data včas. Tiskárna H.R.G. pro některé obce připravuje i datové podklady, což nám umožní si přesně ohlídat jak kvalitu vytvářených dat, tak termín dodání tiskových dat.

 

Fotogalerie

 
 
 
 

Vysokomýtský zpravodaj, městský zpravodaj ve Vysokém Mýtě.
Jsem vděčná, že mohu pravidelně spolupracovat s týmem pracovníků z tiskárny H.R.G. v Litomyšli při tvorbě Vysokomýtského zpravodaje. Díky jejich profesionalitě, vstřícnému přístupu, vzájemnému pochopení a schopnosti vytvořit nadčasový design se měsíc co měsíc společně setkáváme na jedné tvořivé vlně. Slova: "Děláme jen věci, které mají smysl.", která pravidelně zaznívají na platformě našich brainstormingů a různých pracovních setkání, jsou důkazem jejich přístupu ke svěřeným zakázkám.
Ing. Dagmar Sabolčiková, MBA, šéfredaktorka Vysokomýtského zpravodaje

Městský zpravodaj v Litomyšli, Lilie.
H.R.G. tiskne městský zpravodaj Lilie od počátku tisíciletí. Za tu dobu se několikrát změnilo složení redakce, vizuál, ale to hlavní zůstalo – dobré vzájemné vztahy, které výrazně usnadňují tvorbu každého čísla. Oceňuji flexibilitu, ochotu pomoci a péči, kterou zaměstnanci tiskárny každý měsíc věnují přípravě Lilie. Od grafického návrhu, přes samotný tisk až po expedici. Zda se nám dílo daří, to musí posoudit čtenáři, ale jsem rád, že výroba zpravodaje pro tiskárnu H.R.G. není pouze jedna z mnoha zakázek, ale závazek vůči veřejnosti.

Michele Vojáček, Město Litomyšl

 

 
 

Kontakty

 

S periodickým tiskem vám rádi pomohou:

Ladislav Klement

Ladislav Klement

obchodní zástupce
602 648 782
ladislav.klement@hrg.cz

Denisa Capoušková

Denisa Capoušková

obchodní zástupce – servis zákazníkům
461 552 529, 725 388 037
denisa.capouskova@hrg.cz

Kristýna Klementová

Kristýna Klementová

obchodní zástupce
461 552 530, 724 723 090
kristyna.klementova@hrg.cz