Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

 


 
 

Tiskové podklady

 • Přijímáme data ve formátu PDF vyhovující specifikacím PDF/X-4, PDF/X-3, nebo PDF/X1a. Ostatní PDF lze zpracovat pokud:
  1. Soubor není poškozen.
  2. Je kompozitní.
  3. Obsahuje všechny použité fonty.
  4. Není zabezpečený.
 • Profil výstupního záměru nastavte podle typu papíru:
Papír Datová sada Profil
Natíraný Fogra 39L ISOcoated_v2
Nenatíraný Fogra 47L PSO_Uncoated_ISO12647_eci
LWC Fogra 45L PSO_LWC_Improved_eci

 

Možné je použít i profily aktualizované podle ISO 12647-2:2013:

Papír Datová sada Profil
Natíraný Fogra 51 PSOcoated_v3
Nenatíraný Fogra 52 PSOuncoated_v3_FOGRA52

 

Uvedené profily jsou ke stažení na www.eci.org.

 • Stránky by měly mít spadávku i zrcadlo sazby alespoň 3 mm a správně definované pageboxy.
 • U předsádek je potřeba spadávka 5 mm.
 • Jakékoliv případné tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky.
 • Pro archovou montáž nejsou vhodné již vyřazené PDF (například dvojstrany).
 • Stránky by v PDF měly být seřazeny tak, jak mají jít ve výsledku za sebou.
 • Rozlišení bitmap alespoň 300 PPI, případně zvolte podle hustoty/typu rastru:
LPI autotypického rastru Doporučené PPI Maximální PPI
200 300 360
240 350 400
280 350 430
340 400 450
Ostatní Doporučené PPI Maximální PPI
FM rastr 500 600
1-bit bitmapy (pérovky) 1200 2400

 

Pokud nespecifikujete jinak, na většinu materiálů bude použit autotypický rastr o lineatuře 200 LPI. Nižší než doporučené rozlišení se může v závislosti na pozorovací vzdálenosti projevit horší výslednou kvalitou tiskoviny. Vyšší než maximální pouze zvětšuje velikost souboru. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Všechna námi používaná rastrovaní umožňují reprodukovat celý tonální rozsah 0-100% a pracují s 16 bitovou hloubkou.

 • Podklady pro dokončující zpracování/zušlechťování musí být součástí tiskových dat v přímé barvě se zapnutým přetiskem. Barvy pojmenujte následovně:
Typ
Název barvy
Omezení
Raznice RAZNICE 1
Big BIG 1
Reliéfní ražba / slepotisk RAZBA - RELIEF 2
Ražba s fólií / horká ražba RAZBA - FOLIE 2
UV lak LAK - UV 2
Disperzní lak LAK - DISPERZNI 1
Tiskový lak / Drip-off LAK - TISKOVY 3
 1. Musí být vektory. Bitmapy nebudou zpracovány, stejně tak polotóny (vše se považuje za plnou plochu).
 2. Nesmí obsahovat polotóny. Vše od 40% nahoru bude převedeno na plnou plochu, vše pod 40% na prázdnou plochu.
 3. Polotóny lze zpracovat, ale nejsou doporučeny.

Zpracování dat

Naše workflow je pravidelně testováno na bezproblémové zpracování výše uvedených PDF/X standardů.

 • Nastavení přetisků je respektováno.
 • Bitmapy nejsou nijak downsamplovány.
 • Na data je aplikován trapping, pokud v dokumentu již nebyl proveden.
 • Neobjednané přímé barvy jsou rozseparovány, toto se netýká speciálních barev (viz tabulka výše).
 • Barvy nezávislé na zařízení jsou převedeny do profilu výstupního záměru.

Když PDF není PDF/X validní, ale je možné ho zpracovat:

 • Profil výstupního záměru je nastaven podle typu potiskovaného materiálu.
 • RGB objektům bez vloženého profilu je přiřazen profil sRGB a následně jsou převedeny do profilu výstupního záměru.
 • ICCBased CMYK objekty jsou zpracovány jako DeviceCMYK, profil je ignorován.
 • Vrstvy budou zpracovány podle jejich příznaku tisku.
 • Anotace a formuláře nebudou zpracovány.
 
 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.