Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

 


 
 

Barvy pro zušlechtění a dokončující zpracování

Jsou to barvy pro laky, raznice a ražby. V datech musí být v přímé barvě, nesmí být v barvě, kterou zároveň tiskneme, pokud by jsme například měli zakázku tištěnou CMYKem a v datech by byla například raznice ve CMYKu, tak se nám barevně vytisknou a to samozřejmě není dobré. Dále musí být připraveny jako vektory, bitmapy nebudou zpracovány. Neměli by obsahovat polotóny, vše od 40% nahoru bude při zpracování automaticky převedeno na plnou 100% plochu, vše pod 40% bude převedeno na prázdnou 0% plochu. Vždy musí mít zapnuté přetisky.

LAKY

V případě, že bude na zakázce parciální lak (tiskový, disperzní a UV lak), parciální znamená, že bude lakovaná jen část, třeba loga, texty a obrázky, musí být lak vložený jako další přímá barva v datech pojmenovaná jako lak, u nás používáme označení LAK - UV, LAK - TISKOVY, LAK - DISPERZNI a pro lak na Digitálním tiskovém stroji CLEAR. Celoplošný lak v datech není potřeba.

 

 

Ukázka dat s UV lakem. Na prvním obrázku zleva je ukázka dat bez parciálního UV-laku, na druhém obrázku je náhled samotného parciálního UV-laku znázorňeného zeleně s vynecháním plochy přes obrázek, na třetím obrázku je ukázka správně připravených dat, obrázek byl překryt vrstvou v 0% pojmenované LAK - UV.

 

 

Ukázky špatně připravených dat na lak, většina případů nastává, pokud jsou data na parciální lak připraveny zvlášť a jsme nuceni je slučovat s tiskovými daty. Na prvním ukázce z leva je sice obrázek překrytý plochou v 0% barvy, ale je v jiné barvě než je požita pro lak, proto bude ignorována a stránka se zalakuje celá, na druhé ukázce je obrázek překrytý vrstvou v 0%, ale s vypnutým přetiskem, který nám překryje obrázek v tisku a na poslední ukázce byl překryt 0% CMYKem který bude na laku ignorován a navíc nám schová obrázek v tisku. Způsobů, jak špatně připravit data na parciální lak je nepočítaně, ale to by bylo na celou další brožuru.

 

RAZNICE a RAŽBA

Další případ, kdy potřebujeme mít v datech další barvu je například u zakázek s výsekem, ražbou. Vše může být v zakázce najednou, proto je v datech potřeba jednotlivé procesy rozlišit dalšími barvami, ideálně pojmenovanými RAZBA – RELIEF, RAZBA - FOLIE, BIG a pro výsek RAZNICE. A zase pozor, vždy zapnuté přetisky. Jinak je to u dat určených pro Digitální tisk, kde nesmí byt v datech žádná barva, která se nebude tisknou, takže například RAZNICE nebo LAK - UV musí být v uložen samostatném PDF.

 

Ukázka různých druhů raznic

 

Tabulka s názvy barev, aby vše správně fungovalo, musí být názvy v datech napsány přesně dle tabulky, musí být dodržena velká písmena a mezery před a za pomlčkou.

 

Nejčastější chybou bývá, že jsou například parciální lak, nebo raznice připraveny samostatně jako další strana nebo samostatné PDF, vždy musí být v jednom dokumentu jako další barva na společné straně PDF s tiskem, ve výsledku můžeme mít pro zakázku tištěnou jen pěti barvami, třeba osmibarevná data. Nejhorší variantou jsou data například na krabičku bez vložené raznice, bez nastaveného ořezu, bez ořezových značek a navíc vložena v dokumentu mimo střed, s takovými daty se nedá pracovat.

 

Ukázka dat na desky bez ořezu, bez raznice a bez ořezových značek, z takovýchto dat není poznat, jak mají být správně napasována na tiskový arch a jak má být napasován následně výsek.

 

 

Na této první ukázce ze serérie jsou správně připravená data na desky s tiskem ve CMYKu a PANTONE 485 C, s parciálním UV lakem, s raznicí a bigem pro výsek a ražbou. Ve výsledku je to devítibarevné PDF, na první pohled to vypadá dost

nepřehledně, proto si ještě ukážeme v dalších ukázkách jednotlivé části zvlášť.

 

 

Samotný tisk ve CMYKu.

 

 

Tisk v PANTONE 485 C.

 

 

Parciální UV lak.
Lak je ve skutečnosti bezbarvý, proto v datech používáme zelenou barvu pojmenovanou LAK – UV, aby byl na monitoru vidět.

 

 

Raznice s bigem.
Pro výsek používáme červenou barvu pojmenovanou RAZNICE, bigovací linky odlišujeme černou barvou pojmenovanou BIG.

 

 

A nakonec ještě ražba, barvu pojmenujeme RAZBA - RELIEF nebo RAZBA - FOLIE.
Správně připravená data jsou ale jen v první ukázce, variantě, kde jsou všechny části pohromadě.

 

 
 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.