Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.

 

 


 
 

Vazby

V1 – vazba drátem (katalogy, sešity...)
V2 – lepená vazba (brožury o více než ... listech)
V3 – šitá vazba + přelep hrany
V4 – šitá měkká vazba, vazba šitých brožur
V5 – polotuhá vazba
V6 – dětské skládanky (leporela)
V7 – tuhá vazba s kombinovaným potahem, např. poloplátěná
V8 – tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihařského plátna

 

Pro brožury, časopisy nebo třeba knihy máme několik druhů knihařských vazeb, při vytváření dat je s tím potřeba počítat a podle druhu vazby data připravit. Nejběžněji se používají vazby V1, V2 a V8.

 

VAZBA V1

 

 

Nejjednodušší a nejčastější vazba je V1, data pro vnitřek je nejlépe připravit po jednotlivých stránkách do jednoho souboru PDF, tak, aby byly stránky seřazeny správně za sebou, pozor počet stránek musí být vždy dělitelný čtyřmi. Obálka muže být vyřazena do dvoulistu a v samostatném souboru PDF. Pokud bude vnější obálka vyřazena ve dvoulistu (str.4+1), musí tak být připravena i vnitřní obálka (str.2+3) a obráceně, pokud je v jednolistech vnější, musí být i vnitřní.

 

PŘISAZENÍ

U vazeb V1 s větším počtem stran je nutné počítat s tím, že čím jsou stránky blíže u středu, tím budou na šířku užší než stránky na začátku a na konci. Při archové montáži se proto nastavuje PŘISAZENÍ, to způsobí, že se postupně listy ke středu zkrátí u hřbetu tak, aby grafika u všech vnějších stran listu byla stále stejně daleko od kraje (např. čísla stránek). Přisazení se počítá „POČET STRAN krát TLOUŠŤKA PAPÍRU děleno ČTYŘMI“. Pokud jsou v datech navazující obrázky nebo texty (přecházejí z jedné strany na druhou), nemůžeme přisazení použít, aby se obrázky nebo text uprostřed neusekly a správně navazovali, ale pak se nám grafika na vnější straně bude postupně posouvat k okraji (k ořezu), nebo dokonce i za okraj, při rychlém listování to může být dobře vidět. Nemusí to být vždy problém, záleží

na grafice, ale je dobré s tím počítat při tvorbě dat a nedávat například texty blízko ke krajům stran.

Pokud budou data na vnitřní blok připravena ve dvoulistech, nejde PŘISAZENÍ aplikovat a navíc musí být správně vyřazeny stránky vedle sebe na přeskáčku, první+poslední, druhá+předposlední atd., nemůže být první+druhá, třetí+čtvrtá atd. Proto je lepší připravit data pro vnitřek brožury po jednotlivých stránkách, nejlépe jedno PDF pro obálku a druhé pro vnitřek.

 

 

V levé části jsou správně vyřazené dvoulisty pro osmistránkovou brožurku a v pravé části jsou špatně vyřazené, i když se to na první pohled muže zdát, že je to přesně naopak.

 

VAZBA V2

 

Ukázka zalepení bloku do obálky, vpravo je červeně znázorněno lepidlo, zalepí se vnitřek hřbetu a cca 6mm z každé strany,
v místech zalepení je potřeba nechat na vnitřku obálky, na první a na poslední straně vnitřku v grafice bílé místo 3mm, aby lepidlo

lépe drželo.

 

Od vazby V1 se liší hlavně hřbetem a zalepením bloku do obálky. U vnitřku obálky, na první a na poslední stránky se musí počítat s tím, že se cca. 6mm u hřbetu zalepí, a proto musí být texty od kraje dál, navíc je potřeba nechat u hřbetu 3mm bez tisku, aby lepidlo lépe drželo.

Data na vnitřní blok nesmí být ve dvoulistech. Obálka může být jak ve dvoulistech, tak v listech, je ale nutné počítat se hřbetem.

 

Vnější obálka připravená ve dvoulistech, formát stránek je 148x210mm (A5) a uprostřed je hřbet 4mm, takže celkový formát bude 300x210mm. Hřbet je vyznačen hřbetnímy značkami, které ale musí být 3mm od ořezu, stejně jako ořezové značky. Stroj na lepení brožur může být nepřesný o 0,75mm na obě strany, v případě, kdy je hřbet jinak barevný než první a poslední strana

obálky, nelze zaručit přesné napasování hřbetu na střed.

 

 

Ukázka podobné obálky, tentokrát je ve hřbetu navazující grafika ze zadní strany na přední, v tomto případě je nejlepší varianta připravit data takto ve dvoulistu, aby grafika zadní strany, hřbetu a titulní strany přesně navazovala.

 

 

V této ukázce je v levé části připravená titulní strana obálky v listu, kde hřbet je umístěn vlevo jako spad, ostatní stránky obálky jsou normálně v listech jako zbytek brožury, v tomto případě musí být šířka hřbetu přesně spočítána, jinak nebude sedět. V pravé části je pak varianta, kdy je hřbet jako samostatná stránka obálky a ostatní stránky obálky jsou také v listech, v tomto případě menší nepřesnost v šířce hřbetu nemusí vadit.

 

 

Vnitřní obálka ve dvoulistu, uprostřed je hřbet bez tisku a na obou stránkách 3mm bez tisku v místech, kde se obálka přilepí na blok, stejně musí být v místě přilepení pruh bez tisku 3mm i na první a poslední stránce vnitřního bloku. Stejné to je, když je obálka v listech, na druhé a třetí stránce obálky musí být vybrána barva 3mm od hřbetu.

Opět platí, že pokud je vnější obálka ve dvoulistu, musí být i vnitřní, nebo musí být celá v listech, nemůže být vnější v listech a vnitřní ve dvoulistu, nebo obráceně.

 

Zde je ukázka špatně připravené vnitřní obálky, červeně je znázorněna pro ukázku plocha zalepení, to je hřbet, z levé strany 6mm a z pravé také 6mm. Text nám zasahuje do místa lepení a nebude celý, na druhé a třetí straně obálky musí být dál než 6mm od hřbetu, to stejné platí pro první a poslední stránku vnitřního bloku.

 

DALŠÍ VAZBY

 

Vlevo V3 a uprostřed V4, vpravo V8

 

Další vazby, jako V3 a V4 (které se moc často nepoužívají), jsou podobné jako V2 jen s tím rozdílem, že V3 je šitá z boku drátem a V4 je šitá nitěmi.

Častěji se můžeme setkat s vazbou V8 (podobná je V7, ale méně častá), vnitřní blok se připraví stejně jako třeba na V1, přibyly nám zde předsádky (přední a zadní), jsou to dvoulisty, které můžou být potištěné, ale jen na třech stránkách, jedna celá stránka předsádky se bude lepit na desky, takže nesmí být potištěná. Desky se potahují potahem, ten může být i bez tisku, například potažená plátýnkem s ražbou.

 

Ukázka rozkresu pro přípravu potahu s rovným hřbetem, zde máme vnitřní blok o formátu 210x297mm, přední a zadní deska tedy bude 208x303mm (o 2mm užší a o 6mm vyšší), vnitřní blok máme tlustý 20mm, takže hřbet bude široký 22mm (o 2mm širší). Před a za hřbetem budou mezery 8mm na prohyb, zde se budou desky ohýbat a okolo desek + hřbetu budou 15mm spady na zahnutí přes okraj, celkový formát bude 484x333mm. Nesmíme zapomenout, že texty, které nám budou zasahovat do ohybu nebo spadu, se ohnou (zdeformují) a nebudou čitelné.

 

Zde je ukázka potahu V8 připraveného podle rozkresu z předchozí ukázky. Pozor, žádné značky nám nesmí zasahovat do 15mm spadů.

 

Poslední častěji používanou vazbou je KROUŽKOVÁ VAZBA (TWIN), nejčastěji jsou to například kalendáře. Data musí být pouze v listech, dvoulisty nejdou požít. Od ostatních vazeb se liší tím, že stránky musí mít spady ze všech čtyř stran, i ze strany u hřbetu.
Data pro vazby jako V1, V2, V8 a jim podobné musí mít spady jen z vnějších třech stran, na straně

u hřbetu být nemusí.

 
 
 

Jsme připraveni - v případě dotazů či poptávek nás neváhejte kontaktovat.